var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16559871-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
 中 国 项 目           规 划           酒 店           多 功 能 综 合 建 筑           工 业 建 筑           住 宅

高 层 办 公 楼 2                                   高 层 办 公 楼 1

 
Copyright @ AAPAC GROUP - all rights reserved 2010
澳 洲 悉 尼 CBC 银 行 总 部
概 念 设 计
澳 洲 悉 尼 天 神 广 场
高 层 办 公 楼 及 金 融 贸 易 场
概 念 设 计
澳 洲 悉 尼 AMP Building
室 内 翻 新
设 计 与 施 工 图
澳 洲 亚 柏 建 筑      AAPAC GROUP    
建 筑 设 计     建 造      发 展 及 项 目 管 理
中 国 项 目            规 划 及 城 市 设 计            酒 店            高 层 办 公 楼            多 功 能 综 合 建 筑            工 业 建 筑            住 宅